ใครอยากได้เสื้อ Corsair ยกมือขึ้น

เพียงทำตามกติกาง่ายๆ เพียงข้อใดข้อหนึ่งภายในวันนี้ – 25 ตุลาคม 2561 ก็ได้สิทธิลงทะเบียนรับเสื้อ

  1. ซื้อ K70 RGB MK.2 ทุก Switch
  2. ซื้อ K70 RGB MK.2 SE
  3. ซื้อ Strafe RGB MK.2
  4. ซื้อสินค้าของ Corsair Gaming ครบ 7,000 บาท

รับเสื้อ Corsair Team Jersey และบัตรเข้างาน Thailand Game Show 2018 ที่หน้า Royal Paragon Hall วันที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 – 11.00 น.

  • สงวน 1 สิทธิต่อ 1 คนเท่านั้น
  • ใครลงทะเบียนก่อนได้สิทธิก่อน
  • รางวัลมีเพียง 100 ชิ้นเท่านั้น
  • หากไม่ปรากฎตัวตาม วัน-เวลา ที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ
  • คำตัดสินของทีมงา่นถือเป็นอันสิ้นสุด
  • กิจกรรมวันที่ 19 กันยายน – 25 ตุลาคม 2561 เท่านั้น

#Corsair ##CorsairGaming

 


 

CART

Visit Us On FacebookVisit Us On Instagram