นำเข้าและจัดจำหน่าย
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Gaming Gear

สมัครตัวแทนจำหน่าย

เอกสารประกอบการเปิดลูกค้าใหม่

  1. สำเนา ใบภพ.20 หรือ สำเนาทะเบียนพาณิชย์ (เอกสารออกไม่เกิน 3 เดือน)
    พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง  จำนวน 1 ฉบับ
  2. สำเนาบัตรประชาชนผู้จดทะเบียน, สำเนาทะเบียนบ้าน
    พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง  จำนวน 1 ฉบับ
  3. แผนที่ในการจัดส่งสินค้า และ แผนที่ในใบกำกับภาษี
  4. รูปถ่ายหน้าร้าน หรือ Link หน้าเว็บไซด์
  5. แบบฟอร์มเปิดหน้าบัญชี และ แบบฟอร์มข้อมูลบริษัท (ดาวน์โหลดได้ที่ปุ่มด้านล่าง)

ส่งเอกสารประกอบ พร้อมแบบฟอร์มสมัครตัวแทนจำหน่าย มาที่ tele1@engine.co.th

CART

Visit Us On FacebookVisit Us On Instagram