บริษัท ENGINE ขอแจ้งให้ทราบสำหรับลูกค้า HYPERX

บริษัท ENGINE ขอแจ้งให้ทราบสำหรับลูกค้า HYPERX ที่ซื้อสินค้าประกันของ Neolution หรือ Banleong Chin inter สามารถส่งสินค้าเพื่อขอการรับประกันได้ที่บริษัท ENGINE ตามเงื่อนไขการรับประกันของบริษัท ENGINE

#เงื่อนไขรับประกัน

บริษัทจะไม่รับประกันเปลี่ยนหรือคืนสินค้าที่มีสภาพผิดปกติ ดังต่อไปนี้

1. สินค้าหมดอายุการรับประกัน

2. สินค้าที่หมดอายุการรับประกัน และ สินค้าที่ตรวจไม่พบอาการเสีย

3. เสียหายจากปัจจัยภายนอก

4. สินค้าเสียหายเนื่องจากปัจจัยภายนอก เช่น ไฟตก, ไฟเกิน, ฟ้าผ่า เป็นต้น

5. เกิดจากซอฟต์แวร์

6. ปัญหาที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวเนื่องมาจากซอฟต์แวร์ ไวรัส หรือระบบปฏิบัติการ ที่ติดตั้งโดยผู้ซื้อ

7. สภาพสินค้าผิดปกติ

8. สินค้ามีสภาพผิดปกติ ได้แก่ ไหม้, แตก, หัก, บิ่น, งอ, ยุบ, เบี้ยว, ร้าว, ทะลุ หรือ มีรอยขูดถลอก เป็นต้น

9. สติ๊กเกอร์รับประกันขาดหาย

10. สติ๊กเกอร์รับประกันของบริษัท เอนจิน จำกัด มีรอยฉีก, ขาด ,หลุด, หาย, ลบ, แก้ไข หรือถูกปิดทับ

11. การเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง

12. สินค้ามีสภาพที่เกิดจากการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง เช่น รอยคราบสนิม, คราบอ๊อกไซด์, คราบน้ำ เป็นต้น

13. ใช้สินค้าผิดวิธี

14. การใช้สินค้าผิดวิธี มีการแก้ไขก่อนได้รับอนุญาต เกิดอุบัติเหตุกับตัวสินค้า มีร่องรอยการเปิดแกะ หรือร่องรอยการซ่อม

15. ไม่มีหมายเลขประจำตัวสินค้า

16. ไม่มีหมายเลขประจำตัวสินค้า (Serial Number) สำหรับสินค้าที่ปกติต้องมี หรือมีการติดสติ๊กเกอร์เลียนแบบ

17. มีรอยปากกาบนสินค้าหรือสติ๊กเกอร์รับประกัน

18. ทางบริษัท ไม่ให้การรับประกันสินค้าที่มีรอยปากกาใดๆ เขียนลงบนตัวสินค้าและไม่สามารถลบออกได้ โดยไม่ส่งผลต่อสาระสำคัญบนตัวสติ๊กเกอร์ หรือสินค้า

#วิธีการส่งเคลมสินค้า

1. ส่งสินค้าพร้อมกล่อง

2. เขียนอาการส่งเคลม

3. เขียนชื่อและที่อยู่ เพื่อส่งสินค้กลับพร้อมเบอร์ติดต่อ

4. สามารถส่งได้ด้วยตนเอง หรือไปรษณีย์ไทย หรือ kerry ตามที่อยู่ดังนี้

บริษัท เอนจิน จำกัด 604/3 อาคารพันทิพย์ประตูน้ำ ชั้น1 ห้องเลขที่ 167 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

#เปิดทำการ
ทุกวันตั้งแต่เวลา เวลา 11.00น.-19.00น.

#ฝ่ายเคลมสินค้า โทร. 082-525-0653, 063-306-1656

Write Your Review

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CART

Visit Us On FacebookVisit Us On Instagram